• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
 
Projekt polega na współpracy szkół z czterech krajów: Polski, Holandii, Portugalii i Włoch

mającej na celu naukę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

w zakresie nauczania geograficznego i nauk przyrodniczych w procesie dydaktycznym.

Czas trwania projektu: 01.12.2018-30.11.2020 (projekt przedłużono do sierpnia 2021)

W projekcie zaplanowano wymiany grup uczniowskich

oraz programy szkoleniowe dla nauczycieli.

 

Cele projektu:

- wymiana doświadczeń podczas międzynarodowych spotkań: zapoznanie partnerów z innowacjami, metodami nauczania w zakresie nauk geograficznych i przyrodniczych,

- analiza elementów środowiska naturalnego charakterystycznych dla danego regionu / kraju i zmian w nim zachodzących, np. form krasowych i procesów masowych na stokach (Polska); aktywności wulkanicznej (Włochy); zmian klimatu i radzenia sobie z morzem (Holandia);zmiana linii brzegowej (Portugalia);

- poprawa jakości i efektywności nauczania i uczenia się nauk przyrodniczych, 

- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności cyfrowych, wykorzystanie innowacyjnych programów i narzędzi komputerowych

- teoretyczne i terenowe dla nauczycieli i uczniów

- poprawa posługiwania się językiem angielskim

- kształtowanie postaw otwartości i tolerancji

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook