• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Kandydat do ZSOiZ w Mońkach może wybrać 5 profili/ zawodów spośród trzech szkół : liceum, technikum i szkoły branżowej.

Zaznaczając WYBÓR przy profilu/ zawodzie wskazujesz, którym kierunkiem jeststeś najbardziej zainteresowany np. 1 wybór- profil politechniczny w liceum, 2 wybór -zawód technik handlowiec w technikum, 3 wybór- kucharz w branżowej szkole itd. 

 

 Najważniejsze terminy rekrutacji do klas I na rok 2021/2022

 

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 17 maja do 21 czerwca 2021r.

2. Wydanie skierowania na badania lekarskie
(dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły)
od 17 maja do 26 lipca 2021r.

3. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
25 czerwca - 14 lipca 2021r.

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
22 lipca 2021 r.

5. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu oraz badań lekarskich
(badania- kandydaci do szkół zawodowych)
do 30 lipca 2021 r.

6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 sierpnia 2021 r.

 

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:

- język polski,

- matematyka,

- 2 przedmioty z najlepszymi wynikami z następujących (do wyboru przez kandydata) : fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;

UWAGA!

Wszyscy kandydaci do TECHNIKUM i Branżowej Szkoły będą mogli zrobić BEZPŁATNIE badania lekarskie (z medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie w naszej szkole.

Badania odbędą się na przełomie czerwca i lipca 2021 r. (o terminie będziemy informować na stronie szkoły i profilu fb).

 

Wymagane dokumenty

exclamation point 1421016 1280

 

Wymienione dokumenty należy dostarczyć we wskazanym terminie :

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu (kandydaci do technikum i szkoły branżowej),

- dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook