Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Zbieramy na leczenie Sary

Internackie koło wolontariatu 8.03.2019r. wzięło udział w akcji organizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Moniecki Ośrodek Kultury oraz rodziców Sary Dec pod nazwą Dzień Kobiet połączony z aukcją charytatywną. Podczas tego spotkania zbierane były pieniądze na rzecz Sary.

Wychowankowie internatu pod kierunkiem p. Anny Małgorzaty Sienkiewicz własnoręcznie przygotowali różne przedmioty, które zostały zakupione przez osoby obecne na spotkaniu.

 

 

13 marca 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum