Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy MIG, Import – Eksport Głowacki, Spółka jawna  spośród pozostałych ofert tj. innej oferty niż pierwotnie wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach-zakup i dostawa sprzętu do nauczania w zawodach rolnik, mechanik operator pojazdów oraz technik żywienia i usług gastronomicznych” Część III zamówienia

 

Treść zawiadomienia pobierz tutaj >>>

22 marca 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum