Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Zawiadomienie o unieważnieniu otwartego naboru partnerów.

Unieważnienie dotyczy postępowania "Ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych o numerze nr RPPD.03.01.02- I2.00-20-001/19 który został ogłoszony w dniu 03.04.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

Treść ogłoszenia ZOBACZ TUTAJ >>>>>

14 maja 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum