Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

ZAJĘCIA DODATKOWE w ZSOiZ w MOŃKACH

Zajęcia dodatkowe w ZSOiZ w Mońkach

Zajęcia przygotowujące

do matury

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Zajęcia sportowe

Zajęcia przygotowujące do matury w Liceum Ogólnokształcącym

 

Zajęcia przygotowujące do matury z geografii- p. Dariusz Hryń- klasa IIIa,  poniedziałek 13.30- 14.30, sala 21

Maturalne formy wypowiedzi, praca z poziomem rozszerzonym-p. Wiesława Magnuszewska-piątek, klasa IIIc,

7 lekcja- 2 godziny lekcyjne, co drugi tydzień, sala 18

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii- p. Alina Brozio, klasa - IIIc, piątek,7 lekcja, sala 31

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki- p. Marta Reut, klasa IIIa, czwartek, 7 lekcja, sala 18

Zajęcia przygotowujące do matury z j. rosyjskiego- p. Halina Kozłowska, klasy IIIa i IIIc, piątek, 7 lub 8 lekcja (do uzgodnienia), sala 6

Ustne i pisemne formy wypowiedzi maturalnej- p. Katarzyna Nazaruk, klasy IIIa- wtorek, 8 lekcja, IIIb- poniedziałek, 8 lekcja, sala 35

Zajęcia dodatkowe z chemii- p. Mirosława Dąbrowska, klasy IIIa/c, poniedziałek, 8 lekcja, sala 32

Konsultacje z matematyki- p. Agata Szpyruk, czwartek, 14.15-15.00, sala 19

 


Zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych

w Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia i Zasadniczej Szkole Zawodowej

 

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów- p. Marta Wiercioch, poniedziałek, 15.15-16.15, sala 40

Spotkania z maturzystami dotyczące pisania własnego tekstu-p.Justyna Skutnik, klasy III,IV, piątek 8:00, s.40

Spotkania z maturzystami przygotowujące do matury w zakresie rozszerzonym-p. Elżbieta Nowicka,  IV TOT/TR - poniedziałek, 8:00, biblioteka

Zajęcia wyrównawcze z maturzystami-p. Elżbieta Nowicka, klasy IV, czwartek, 8:00, biblioteka

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury, p. Agnieszka Jakowuk,  IV TOT,TR,TI, TGŻ wt., 8:00-8:45;

pt. 12.30-14.00, sala 32

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego R.3, R.16-p. Katarzyna Rożko,  środa, 15:05, sala41

Zajęcia przygotowujące uczniów IIITi i IV Ti do egzaminów zawodowych, p. Mirosław Brozio,  pon., 15:10, sala 6 lub 38

Zajęcia dodatkowe – wyrównawcze- p. Jolanta Randzio, zainteresowane osoby, piątek, 14:10, sala 10

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury, p. Paweł Zasłona,  IV TI, wt., 08.00, sala 28

Zajęcia sportowe w Liceum Ogólnokształcącym 

Zajęcia z piłki siatkowej-p. Marzena Stypułkowska, klasy I,II, III. poniedziałek-piątek

Zajęcia z LA - p. Wiesław Konopka, klasy I,II,III- w zależności od potrzeb (nieregularnie)

semestr II- zajęcia przygotowujące do „Sprawni jak żołnierze”-p. Krzysztof Harasiuk, klasy I,II, III


Zajęcia sportowe w budynku Technikum

Futsal- p. Paweł Mońko, p. Cezary Żak, wszystkie klasy, czwartek, 14:10, hala sportowa

Zajęcia rozwijające zainteresowania w Liceum Ogólnokształcącym 

 

Zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach (j. polski, edukacja medialna, wiedza o rodzinie; konkursy recytatorskie)- p. Wiesława Magnuszewska, klasy Ib,IIb,IIc,IIIc-spotkania ruchome w miarę potrzeb zgodnie z harmonogramem konkursów, sala 18

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Historycznej i Antycznej- p. Maria Szorc, klasy IIb, IIIb, zajęcia poza szkołą

Kawiarenka Literacka-p. Marta Wiercioch- środa 13.20- 14.20 (co 2 tygodnie), sala 31

Koło teatralne w języku angielskim- p.Barbara Zabłudowska, p. Katarzyna Mońko,p.  Małgorzata Sawoń Masłowska,

p. Renata Szorc, poniedziałek, 14.10

Wolontariat- p. Elżbieta Dembowska, p. Dorota Szydłowska-termin spotkań do uzgodnienia z wolontariuszami

Koło Olimpijskie języka angielskiego-p. Barbara Zabłudowska,  klasa Ib, poniedziałek, 8:00

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego-p. Barbara Zabłudowska, klasa Ib, czwartek, 8:00

Koło naukowe "Delta"- p. Agata Szpyruk, p. Elżbieta Dembowska, p. Katarzyna Mońko, od II półrocza-środa 14.10

Szkolne Koło PCK- p. Alina Brozio

Szkolne Koło dla Dziedzictwa Kulturowego-Anna Bielińska, Teresa Mlejnek-Dylewska, Elżbieta Nowicka, Andrzej Blaszko- dla chętnych, termin do ustalenia (wybrane piątki) -zajęcia poza szkołą lub sala 32 (ul. Szkolna)


Zajęcia rozwijające zainteresowania w Technikum 


Szkolne koło Nasze dziedzictwo Kulturowe, p.Teresa Mlejnek-Dylewska, p. Anna Bielińska, p. Andrzej Blaszko, p. Elżbieta Nowicka- chętne osoby, piątki –wybrane, do ustalenia, poza terenem szkoły lub 32
Koło Konstruktora- p. Piotr Cybulko
Koło motoryzacyjne- p. Zbigniew Kapica

Kawiarenka literacka- p. Marta Wiercioch, chętne osoby, środa, 15:00, sala 40
Koło teatralne- p. Marta Wiercioch, w zależności od organizowanego spektaklu
Zajęcia Szkolnego Koła Gastronomicznego-p. Agnieszka Wilamowska, chętne osoby

Wolontariat- p. Marta Wiercioch (w zależności od organizowanej akcji)
Szkolne Koło Przyrodnicze-p. Paweł Zasłona, chętne osoby

Rok szkolny 2017/2018

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum