Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Z chmury do matury

Od września do grudnia 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym będzie realizowany projekt „Z chmury do matury”. Projekt zakłada wzrost zainteresowania uczniów matematyką i jej praktycznym zastosowaniem. Jego celem jest zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach i poszerzaniu wiedzy matematycznej, kształtowanie nawyku samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii m.in. Dysku Google i aplikacji Quizizz oraz zainspirowanie jak największej liczby uczniów i nauczycieli do sięgnięcia po nowe metody uczenia się i przekazywania wiedzy.
W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (łącznie 15 godz. lek.) dla uczniów, którzy będą współtworzyć szkolny bank zadań zawierający testy i quizy z różnych działów matematyki, testy powtórzeniowe, zamieszczane na Dysku Google, z którego będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele całej szkoły. Nauczyciel matematyki wprowadzi innowacyjną metodę powtórzenia materiału poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej , aplikacji multimedialnych i urządzeń mobilnych. Zbada również skuteczność wykorzystania testów w aplikacji Quizizz i zadań dostępnych na Dysku Google w przygotowaniu uczniów do matury z matematyki.
Szkoła zostanie doposażona w urządzenia elektroniczne ( tablety z których będą korzystać uczniowie , nieposiadający własnego sprzętu i zestaw 30 kalkulatorów).
Planowane są dwa wyjazdy studyjne: do Białegostoku na  zajęcia z robotyki na UwB i do Warszawy na  Giełdę Papierów Wartościowych i warsztaty reklamy, oraz trzy wyjścia na terenie Moniek: do banku, Urzędu Skarbowego, do dobrze prosperującej firmy (np. MSM Mońki). 
     W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 konkursy z cennymi nagrodami: 
1.„Najciekawsze zadanie z matematyki” – dla uczniów umieszczających zadania w chmurze; 
2."Najlepszy z najlepszych” – dla uczniów aktywnie zaangażowanych w projekcie ; 
3.„Szkolny Konkurs Matematyczny” ( w trzech kategoriach dla klas I, II, III ) – dla wszystkich uczniów LO
      Jako posumowanie uczniowie przedstawią działania projektowe całej społeczności szkolnej w formie prezentacji.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku w kwocie 8000 zł.
Wsparcia finansowego udzieli również Starostwo Powiatowe w Mońkach.
Agata Szpyruk

23 września 2017

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum