Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Wyjaśnienia do przetargu

Do wszystkich uczestników postępowania ZP.26.1.2019 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.26.1.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach-zakup i dostawa sprzętu do nauczania w zawodach rolnik, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych”.

 

Wyjaśnienie można pobrać tutaj >>> 

 

01 lutego 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum