Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

liceum ogólnokształcące 

wolontariat

Liceum Ogólnokształcącego

im. C.K. Norwida w Mońkach

WOLONTARIAT

DEKLARACJA

POJĘCIA

REGULAMIN

STAŁE AKCJE

KARTA WOLONTARIUSZA

ZADANIA

ZALETY

nasze działania

20 marca 2019
19 marca 2019r. wolontariusze LO uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez p. Annę Ruszewską z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia: edukacja w obszarze wolontariatu i ekonomii
19 lutego 2019
Szkolny wolontariat zaangażował się w zbiórkę funduszy na operację serca 2,5 letniej Sary, pochodzącej z Moniek. Aby wspomóc lokalną  akcję charytatywną ogłoszoną przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 14.02.2019r.
21 grudnia 2018
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w Świąteczną Akcję Upominkową organizowaną przez wolontariat LO. Najpiękniejsze co można zrobić w okresie świątecznym to sprawić radość innym. Cieszymy się,
12 grudnia 2018
W dniach 29 listopada - 09  grudnia 2018r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy liceum oraz mieszkańcy internatu i wychowawcy, już po raz piąty, uczestniczyli w międzynarodowej akcji Maraton Pisania Listów. Cieszymy

baza wiedzy

Pod pojęciem wolontariat należy rozumieć nieodpłatną, dobrowolnie wykonywaną pracę. Jest to świadoma praca na rzecz innych osób, zwierząt lub dla całego społeczeństwa. Wolontariuszem zaś zostaje osoba, wyznająca pewne idee, która chce pomagać innym.

Z języka łacińskiego voluntarius oznacza dobrowolny i stanowi to o istocie pracy wolontariusza.

 

Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz jest osobą, która w sposób świadomy, dobrowolny, bez oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia, angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych czy instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Ustawa jednocześnie zakazuje, aby firmy czy instytucje, w których pracują wolontariusze, korzystali z ich zaangażowania przy prowadzonej działalności gospodarczej.

Wolontariusze, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą pracować w:

  • organizacjach pozarządowych (takich jak np. fundacje czy stowarzyszenia), 

  • instytucjach publicznych,

  • organizacjach kościelnych,

  • stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,

  • spółdzielniach socjalnych, w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają dla zysku

  • podmiotach leczniczych

 

UWAGA! Wolontariusze nie mogą być angażowani do zadań realizowanych w ramach prowadzonej przez daną placówkę działalności gospodarczej!

SŁOWNICZEK WOLONTARIUSZA:

Altruizm- często działalność wolontariuszy określana jest mianem altruistycznej, bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, nie kierującej się interesem własnym, sobkostwem czy egoizmem.

Filantrop - dobroczyńca, dobrodziej, wspierający ubogich, fundator.

Dobrowolność- dobra wola, własny wybór jest nieodłącznym atrybutem właściwej działalności wolontariusza. Dobrowolność pozwala na takie połączenie potrzeb wolontariusza i organizacji, które daje satysfakcję obu stronom. 

Motywacja- najprościej rozumiana tym, co uzasadnia, wyjaśnia, wywołuje zachowania ludzi. Zrozumienie motywacji zawsze było i jest dla osób kierujących pracą innych najistotniejszą kwestią. W sztuce motywowania mieszczą się dwa podstawowe pojęcia. Skuteczność i sprawność. Skuteczność - to robienie właściwych rzeczy. Sprawność - to robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób.

                                                                         Opiekunowie koła: 

Elżbieta Dembowska, Dorota Szydłowska

stałe akcje

Każdego roku  wolontariusze organizują akcje i zbiórki, które na stałe już wpisały się do kalendarza wydarzeń szkolnych. Są to: 

- całoroczna zbiórka nakrętek, 

- Maraton Pisania Listów

- Świateczna Akcja Pomocy

- kiermasze słodkości

- zbiorki na rzecz podopiecznych fundacji pomocowych

 

Inne nasza działania organizowane są spontanicznie, w odpowiedzi na potrzeby osób

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wolontariat

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum