Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

liceum ogólnokształcące 

wolontariat

Liceum Ogólnokształcącego

im. C.K. Norwida w Mońkach

 

REGULAMIN

STAŁE AKCJE

KARTA WOLONTARIUSZA

ZADANIA

ZALETY

nasze działania

11 grudnia 2020
Wolontariuszki z naszej szkoły - cudne Dziewczyny o Wielkich Sercach - dołączyły do Drużyny Św. Mikołaja i pomogły spełnić marzenia podopiecznych Fundacji “Pomóż IM” oraz ich rodzeństwa. Najpierw przeczytały 70
31 października 2020
Nasi wolontariusze (zarówno z technikum, jak i liceum) zasadzili “Pola Nadziei”. To kampania społeczna Fundacji "Pomóż Im", która prowadzi jedyne w województwie podlaskim Domowe Hospicjum dla Dzieci. Akcja Wolontariatu ma
14 grudnia 2019
W dniach 18-22 listopada szkolny wolontariat zorganizował akcję zbierania karmy dla psów. Uczniowie zebrali ponad 200 kg suchej karmy i kiełbasy, które zostały przekazana  p. Krzysztofowi Kawenczyńskiemu zwanemu „Królem Biebrzy”.
01 października 2019
Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku szkolnym przynosili nakrętki do biblioteki LO. Na początku czerwca zostały one przekazane, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego w Mońkach, Fundacji „Pocztowy Dar”. Wsparliśmy w ten

baza wiedzy

Pod pojęciem wolontariat należy rozumieć nieodpłatną, dobrowolnie wykonywaną pracę. Jest to świadoma praca na rzecz innych osób, zwierząt lub dla całego społeczeństwa. Wolontariuszem zaś zostaje osoba, wyznająca pewne idee, która chce pomagać innym.

Z języka łacińskiego voluntarius oznacza dobrowolny i stanowi to o istocie pracy wolontariusza.

 

Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz jest osobą, która w sposób świadomy, dobrowolny, bez oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia, angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych czy instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Ustawa jednocześnie zakazuje, aby firmy czy instytucje, w których pracują wolontariusze, korzystali z ich zaangażowania przy prowadzonej działalności gospodarczej.

Wolontariusze, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą pracować w:

  • organizacjach pozarządowych (takich jak np. fundacje czy stowarzyszenia), 

  • instytucjach publicznych,

  • organizacjach kościelnych,

  • stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,

  • spółdzielniach socjalnych, w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają dla zysku

  • podmiotach leczniczych

 

UWAGA! Wolontariusze nie mogą być angażowani do zadań realizowanych w ramach prowadzonej przez daną placówkę działalności gospodarczej!

SŁOWNICZEK WOLONTARIUSZA:

Altruizm- często działalność wolontariuszy określana jest mianem altruistycznej, bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, nie kierującej się interesem własnym, sobkostwem czy egoizmem.

Filantrop - dobroczyńca, dobrodziej, wspierający ubogich, fundator.

Dobrowolność- dobra wola, własny wybór jest nieodłącznym atrybutem właściwej działalności wolontariusza. Dobrowolność pozwala na takie połączenie potrzeb wolontariusza i organizacji, które daje satysfakcję obu stronom. 

Motywacja- najprościej rozumiana tym, co uzasadnia, wyjaśnia, wywołuje zachowania ludzi. Zrozumienie motywacji zawsze było i jest dla osób kierujących pracą innych najistotniejszą kwestią. W sztuce motywowania mieszczą się dwa podstawowe pojęcia. Skuteczność i sprawność. Skuteczność - to robienie właściwych rzeczy. Sprawność - to robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób.

stałe akcje

Każdego roku  wolontariusze organizują akcje i zbiórki, które na stałe już wpisały się do kalendarza wydarzeń szkolnych. Są to: 

- całoroczna zbiórka nakrętek, 

- Maraton Pisania Listów

- Świateczna Akcja Pomocy

- kiermasze słodkości

- zbiorki na rzecz podopiecznych fundacji pomocowych

 

Inne nasza działania organizowane są spontanicznie, w odpowiedzi na potrzeby osób

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wolontariat