Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Ważna wiadomość dla Wychowanków Internatu i ich Rodziców !

Internat ZSOiZ w Mońkach działa na dotychczasowych zasadach. Proszę o zapoznanie się z Harmonogramem zajęć na poszczególne tygodnie tj. A i B zamieszczonym na Facebooku  naszej szkoły.

Do internatu przyjeżdżają uczniowie mający w danym tygodniu zajęcia stacjonarne (teoretyczne , praktyki zawodowe).  Wychowankowie pobierający w danym tygodniu naukę w formie zdalnej pozostają w domach. Nieobecność w poszczególnych tygodniach należy zgłaszać wychowawcy internatu ( 18 X w godz. 18.00-21.00 nr tel. 85 716-25-24)  oraz intendentce ( 19 X  w godz. 8.00-11.00 tel. j.w. )  w celu uzyskania odliczenia opłat za wyżywienie.

18 października 2020

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum