Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Uwaga mieszkańcy internatu !

Obecni wychowankowie Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Mońkach mogą składać deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie  w roku szkolnym 2020/2021 w terminie od 02.06 do 10.06.2020 r.

Wypełnioną deklarację z własnoręcznym czytelnym podpisem wychowanka pełnoletniego lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku wychowanka niepełnoletniego należy przesłać listownie na adres : Internat ZSOiZ ul. Tysiąclecia 15a, 19-100 Mońki  lub na adres a-mail : internat@zsmonki.pl (w formie zdjęcia lub skanu dokumentu. 

deklaracja do pobrania TUTAJ >>>

02 czerwca 2020

aktualności