Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

"Turniej Wiedzy o Policji"

Uczniowie klas III liceum wzięli udział w konkursie organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Test, który rozwiązywała młodzież zawierał pytania dotyczące historii policyjnej formacji, jej struktury oraz głównych zadań.

Spośród 28 uczniów odpowiadających na pytania najlepszy okazał się Wojciech Grom z kl. III a, kolejne miejsca zajęły Monika Olechno i Sylwia Ciecierska z klasy IIIb. 
Wszystkim laureatom oprócz nagród rzeczowych ufundowano wyjazd do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie połączony ze zwiedzaniem kampusu uczelni. 
Nagrody wręczał szef monieckiej Policji komisarz Grzegorz Malinowski oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego w Mońkach aspirant sztabowy Łukasz Gołębiewski.

14 marca 2018

Aktualności 

Przejdź do galerii wydarzenia

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum