Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Szkolny Konkurs Matematyczny

REGULAMIN

„SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO”

 1. Konkurs jest organizowany przez  nauczycieli matematyki ZSOiZ w Mońkach w ramach projektu „Z chmury do matury”.

 2. Celem konkursu jest:

 • poszerzanie wiedzy matematycznej uczniów,

 • propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych,

 • zmiana nastawienia do nauki matematyki.

 1. Konkurs jest jednoetapowy z podziałem na kategorie: klasy I, II, III.

 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach.

 3. Konkurs polega na rozwiązaniu testu matematycznego przy użyciu aplikacji Quizizz .

 4. W trakcie trwania konkursu uczestnicy nie mogą komunikować się ze sobą, używać pomocy dydaktycznych, środków łączności i innych niedozwolonych materiałów.

 5. W przypadku remisu przeprowadza się dodatkowy test wiedzy w aplikacji Quizizz.

 6. Po przeprowadzonym konkursie szkolny koordynator projektu ogłasza zwycięzców z podziałem na kategorie.

 7. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas podsumowania projektu.

 8. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

 9.  Wszelkie pytania należy kierować do organizatorów konkursu: Agaty Szpyruk i Marty Reut.

 

Termin zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie do dnia

13 grudnia do godz. 8.00

 

08 grudnia 2017

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum