Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Szkolenie w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w rolnictwie

7 czerwca uczniowie klasy III technik rolnik w ramach zajęć praktycznychuczestniczyli w szkoleniu w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany w Krzyżewie. Uczniowie podczas wykładu zapoznali się z:- działalnością Stacji Doświadczalnej,- metodyką tworzenia Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie naszego województwa, możliwościami wykorzystania i obsługi bezzałogowego statku powietrznego i informatyki w rolnictwie. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe podczas, których uczniowie mogli spróbować obsłużyć drona oraz zobaczyć 160 hektarowe pole doświadczalne różnych roślin uprawnych a także porównać je pod względem odmiany. Szkolenie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i miało na celu przedstawienie innowacyjnych możliwości i rozwiązań technologicznych w rolnictwie.

 

 

08 czerwca 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum