Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Sprzątamy Świat :)

Wrzesień jest miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. W tym roku również nasi uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z zaprzyjaźnionym wolontariatem z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu zaangażowali się w tę akcję. Uczniowie wybrali się by posprzątać nasze miasto, ale również miejski las, gdzie zebrano kilka worków śmieci.

Akcja ta miała na celu pokazanie młodzieży skutków zaśmiecania świata oraz wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska i recyklingu oraz wzbudzić odpowiedzialność wobec przyrody i naszej przyszłości.

Podczas owocnej pracy towarzyszyły nam dobre humory, rozmowy a nawet nawiązywały się przyjaźnie między uczniami a podopiecznymi MOS.

23 września 2020

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum