Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Walencji

W dniu 05. 03. 2020 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zawodowcy” w ramach przygotowania kulturowego. Podczas spotkania ze stażystami poruszona została tematyka różnic organizacyjnych, mentalnościowych jak i socjologicznych między Polską a Hiszpanią ze szczególnym naciskiem na organizację pracy i stanowiska pracy w miejscu odbywania stażu.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznani zostali również z podstawowymi wymogami stawianymi przez pracodawców z kraju stażu.

Na spotkaniu przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu informacje o Walencji i Hiszpanii, specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku propozycje miejsc stażu w Walencji oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży. Przeprowadzono rozmowy indywidualne uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji i możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami firm w Hiszpanii.

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

30 kwietnia 2020

aktualności