Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Spektakularny wzrost monieckiego liceum w wojewódzkim zestawieniu zdawalności matury

Z szóstego miejsca w województwie na trzecie – taki wzrost w ciągu ostatnich czterech lat zanotowało monieckie liceum ogólnokształcące w zestawieniu opracowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W 2016 r. w Mońkach maturę zdawało 86 proc. uczniów, zaś w 2019 – aż 95 proc. Ranking obejmuje nie pojedyncze szkoły, lecz powiaty, jednak – ponieważ moniecki ogólniak jest jedyny w powiecie – sukces należy właśnie do niego. W ciągu czterech lat Mońki wyprzedziły powiaty augustowski, sejneński, grajewski oraz Suwałki.

 

To nie jedyny sukces społeczności szkolnej - uczniów, rodziców i nauczycieli. Według symulacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, LO w Mońkach należy do „szkół wspierających uczniów”.  Wynika to z tzw. wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej, który mierzy wyniki nauczania i jego efekty. Określa on wkład szkoły w rozwój ucznia - porównuje bowiem wyniki ucznia, z którymi przyszedł do szkoły, i wyniki jego egzaminów maturalnych.

 

Oznacza to, że moniecka szkoła skutecznie wyrównuje szanse, także uczniów, którzy – przychodząc do niej – mają pewne braki w nauce, a jednocześnie pozwala na rozwój najzdolniejszym.  - W naszej szkole jest miejsce dla każdego, tego wybitnego z dobrymi ocenami, ale również tych, którzy są wspaniali mimo trudności w nauce – mówi Krzysztof Falkowski, dyrektor szkoły. - Znamy również swoje słabe strony, bo któż ich nie ma. Konsekwentnie  i z pełnym zaangażowaniem staramy się je przezwyciężać. Jesteśmy otwarci na każde wasze wskazówki, dobre rady – gotowi do współpracy – dodaje.

 

NOWOCZESNA, PRZYJAZNA I BEZPIECZNA 

Na początku stycznia liceum przeprowadziło ankietę, w której zapytano uczniów, jak postrzegają swoją szkołę? Najczęściej padały odpowiedzi:  „Nowoczesne wyposażenie”, „Przyjazna atmosfera”, „Czuję się bezpiecznie w szkole”, „Mam wpływ na to, co dzieje się w szkole”, „Dużo atrakcyjnych wyjazdów, imprez szkolnych”. Ankiety były anonimowe. Szkoła co roku pyta też uczniów o ocenę prowadzonych przez nauczycieli zajęć (niewiele szkół korzysta z tego rozwiązania).

 

INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ

W latach 2016-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach otrzymała dofinansowanie na dziesięć projektów na kwotę - 13 108 805,25 zł!!! Największe inwestycje w nowoczesną edukację będą miały miejsce w tym roku – zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie, utworzone będzie Zawodowe Centrum Innowacji, wyremontowane stare budynki. Najważniejszy jest jednak rozwój uczniów poprzez kursy zawodowe, staże u pracodawców, stypendia, zajęcia rozwijające zainteresowania. Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w wyjazdach zagranicznych. Aby poprawić zdawalność egzaminów odbywać się również będą zajęcia wyrównawcze. Kolejne projekty czekają na decyzje o dofinansowaniu.  

 

JESTEŚMY WYJĄTKOWI

Szkoła docenia uczniów z wysokimi wynikami w nauce, ale również zaangażowanych w życie szkoły. Samorząd uczniowski podejmuje wiele cennych inicjatyw i może realizować swoje pomysły. Uczniowie mają wpływ na szkolne przestrzenie i je tworzą. Rodzice wspierają szkołę i angażują się także poprzez wspólne projekty. Jako pierwsi w województwie wprowadziliśmy zajęcia DRUK 3d, INTELIGENTNY DOM I KREATYWNOŚĆ do programu nauczania. Wprowadzono kierunki kolejowe. Organizujemy setki wydarzeń i uroczystości. Uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych wycieczkach, obozach naukowych, targach i laboratoriach. Szkoła tętni życiem, nie tylko w trakcie dnia, ale także wieczorami i w weekendy. Współpracuje z wieloma instytucjami i firmami, promuje zdrowy styl życia i osiąga sukcesy sportowe.

 

Prezentujemy naszą działalność w mediach społecznościowych https://www.facebook.com

Prowadzimy stronę internetową

http://zsmonki.pl

Zobacz film, w którym występują nasi uczniowie i nauczyciele

https://www.youtube.com/watch?v=IufCBLCMUSU

 

04 lutego 2020

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum