1.

2.

3.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

31 lipca - 4 sierpnia 2020r. 

5.

Dostarczenie oryginału

świadectwa ukończenia szkoły

i wyników egzaminu oraz badań lekarskich

(badania- kandydaci do szkół zawodowych)

 od 13 do 18 sierpnia 2020 r.

6.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. 

4.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

(rejestracja elektroniczna e-nabór)

od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r. 

Dostarczenie świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. 

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

 

 

liceum

 

 

technikum

profil humanistyczno- medialny

profil politechniczny

profil biologiczno- chemiczny

profil informatyczny

technik transportu kolejowego

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik rolnik

technik hotelarstwa

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik handlowiec

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

rolnik 

kucharz

oddział wielozawodowy

najważniejsze terminy rekrutacji do klas I na rok 2020/2021

wymagane dokumenty

Wymienione dokumenty należy dostarczyć we wskazanym terminie : 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu (kandydaci do technikum i szkoły branżowej),

- dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH w MOŃKACH

 

ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

tel. 85 716 27 38

517-248-679

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 :

terminy >>TUTAJ

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w okresie od II do IV kwartału 2020 r.

wykaz >>TUTAJ

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

- język polski,

- matematyka,

- 2 przedmioty z najlepszymi wynikami z następujących (do wyboru przez kandydata) : fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;

REGULAMIN

BADANIA

KONTAKT

INTERNAT

TERMINY

 

REKRUTACJA 2020/2021                        złóż wniosek >>>

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum