1.

2.

3.

Skierowanie na badania lekarskie 

(kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia)

do 8 lipca 2019r. 

5.

Dostarczenie oryginału

świadectwa ukończenia szkoły

i wyników egzaminu oraz badań lekarskich

 do 10 lipca 2019r. do godz. 16.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019r. o godz. 10.00

4.

Składanie podań 

od 11 maja do 18 czerwca 2020r. do godz. 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

5 lipca 2019r. o godz. 10.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły

i wyników egzaminu

od 19 do 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

 

 

liceum

 

 

technikum

profil humanistyczno- medialny

profil politechniczny

profil biologiczno- chemiczny

profil informatyczny

technik transportu kolejowego

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik rolnik

technik hotelarstwa

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik handlowiec

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

rolnik 

kucharz

oddział wielozawodowy

najważniejsze terminy rekrutacji do klas I na rok 2020/2021

wymagane dokumenty

Wymienione dokumenty należy dostarczyć we wskazanym terminie : 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu (kandydaci do technikum i szkoły branżowej),

- dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH w MOŃKACH

 

ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

tel. 85 716 27 38

517-248-679

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim:

terminy >>TUTAJ

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w okresie od II do IV kwartału 2020 r.

wykaz >>TUTAJ

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

- język polski,

- matematyka,

- 2 przedmioty z najlepszymi wynikami z następujących (do wyboru przez kandydata) : fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka;

BADANIA

KONTAKT

INTERNAT

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum