Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Rekrutacja do ZSOiZ w Mońkach na rok 2019/2020

REGULAMIN

TERMINY

PODANIE

KONTAKT

INTERNAT

 

 

liceum

 

 

technikum

 

 

branżowa szkoła I stopnia

profil humanistyczno- medialny

profil politechniczny

profil biologiczno- chemiczny

profil informatyczny

technik transportu kolejowego

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik rolnik

technik hotelarstwa

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik handlowiec

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

rolnik 

kucharz

oddział wielozawodowy

najważniejsze terminy rekrutacji do klas I na rok 2019/2020

Składanie podań 

od 13 maja do 18 czerwca 2019r. do godz. 16.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły

i wyników egzaminu

od 19 do 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00

1.

2.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

5 lipca 2019r. o godz. 10.00

4.

Skierowanie na badania lekarskie 

(kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia)

do 8 lipca 2019r. 

Dostarczenie oryginału

świadectwa ukończenia szkoły

i wyników egzaminu oraz badań lekarskich

 do 10 lipca 2019r. do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019r. o godz. 10.00

6.

wymagane dokumenty

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- podanie o przyjęcie do wybranego typu szkoły 

- karta informacyjna kandydata (wg wzoru)

- zaświadczenie o stanie zdrowia (kandydaci do technikum i szkoły branżowej),

- dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

- kwestionariusz z wnioskiem o miejsce w internacie (osoby zainteresowane zamieszkaniem w internacie).

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH w MOŃKACH

 

ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

tel. 85 716 27 38

517-248-679

 

           od 13 maja do 18 czerwca 2019 roku!

z

ł

ó

ż

p

o

d

a

n

i

e

Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pobierz TUTAJ >>>>>

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum