Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Projekt "Mobilność edukacyjna kadry jako sposób na podniesienie jakości nauczania"

ZSOiZ w Mońkach realizuje projekt " Mobilność edukacyjna kadry jako sposób na podniesienie jakości nauczania", który jest  dofinansowany z Funduszy Europejskich. 

 

Celem projektu jest nawiązanie do idei potrzeby nieustającego kształcenia się i doskonalenia warsztatu pracy przez nauczycieli a tym samym wpłynięcia na efektywność pracy szkoły. Poprzez wymianę doświadczeń i udział w szkoleniach zagranicznych będą oni nabywali nowe umiejętności, podnosili kompetencje językowe i metodyczne. Nauczyciele biorący udział w projekcie wyjadą na szkolenia do Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji, Islandii, Łotwy, Malty i Cypru.

Realizacja projektu zaowocuje wprowadzeniem nauczania w systemie CLIL, czyli z wykorzystaniem elementów języka angielskiego w nauczanych przedmiotach.Szkoła poszerzy ofertę zajęć dodatkowych o koła zainteresowań z geografii, fizyki (robotyka), informatyki (programowanie), biologii (zajęcia laboratoryjne jako część działalności na platformie e-Twinning), j. polskiego (kreatywna twórczość literacka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi), j. angielskiego (rozwinięcie działalności szkolnego koła teatralnego w j. angielskim, koło "Zielona Wyspa - poznawanie kultury i historii Irlandii"). Nauczyciele wraz z uczniami wezmą udział w projektach edukacyjnych na platformie e-Twinning.

 

Koordynator projektu: Renata Szorc

05 stycznia 2018

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum