Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

„Kompleksowy program rozwoju Technikum

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach”

STAŻE

PRAKTYKI

SZKOLENIA

KURSY

06 listopada 2019
Kolejny rok uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły  w ZSOiZ w Mońkach mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia zawodowe podczas kursów i szkoleń
16 maja 2019
W dniach 11-12 maja uczniowie z klasy 1 tżiug oraz 2 tżiug technikum w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków
13 stycznia 2019
W ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju..." uczniowie technikum i szkoły branżowej uczestniczą w dodatkowych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języków obcych

informacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

o projekcie

uczniowie

o projekcie

nauczyciele

o projekcie

doposażenie pracowni

mają możliwość:

- realizacji projektów edukacyjnych

- udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach

- odbywania dodatkowych praktyk i staży u pracodawców

mogą podnieść swoje kwalifikacje dzięki kursom i szkoleniom o tematyce dotyczącej innowacyjnych metod prowadzenia zajęć, TIK w szkole, metody eksperymentu, szkolenia z zakresu technik nauczania, w tym praca z uczniem uzdolnionym, ze specjalnymi potrzebami.

pracownie zawodowe wzbogacone zostaną o  specjalistyczne sprzęty i urządzenia (prac. technologii gastronomicznej i warsztatów szkolnych dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz pracownia maszyn i urządzeń rolniczych dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych).

kursy i szkolenia

Uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności              i uprawnienia poprzez uczestnictwo w weekendowych kursach i szkoleniach. Kursy odbywają się w czasie wolnym od nauki. Obecnie trwają następujące kursy:

Kelnerski I stopnia

Prawo jazdy kat. B

Obsługa kas fiskalnych

Kurs spawacza MIG, MAG

Operator wózków widłowych

regulamin