Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Projekt Erasmus+ 

(...) Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. 

Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym (...)

 

Wspierane działania:

  • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:

    • krótkoterminowe wymiany grup uczniów,

    • długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych,

    • krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej,

    • długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia.

  • zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

 

 

źródło: www. erasmusplus.org.pl

 

26 stycznia 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum