Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Projekt: Dziedzictwo kulturowe ziemi monieckiej w oczach młodzieży

Projekt "Dziedzictwo kulturowe ziemi monieckiej w oczach młodzieży” otrzymał dofinansowanie w wysokości 3500,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Konkursu Oddolnych Inicjatyw Kulturalnych Mieszkańców Gminy Mońki pn. „Kreatywnie w MOK-u”.
W ramach projektu, od września do października zorganizowany  został cykl warsztatów, skierowanych do młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Warsztaty obejmowały przygotowanie do prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej dziedzictwa kulturowego, szkoleniowe badania terenowe oraz opracowanie zebranych informacji i sporządzeniu dokumentacji ewidencyjnej.

16 października przy sprzyjającej jesiennej aurze uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach terenowych.

Pod okiem historyk Pani Marleny Brzozowskiej – doktorantki historii na UwB, sporządzali dokumentację fotograficzną krzyży i kapliczek rozproszonych po wsiach ziemi monieckiej. Przeprowadzali też wywiady z ludźmi, którzy pamiętają o ciekawych historiach związanych z tymi obiektami.

Było to dla nich nowe, jakże ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że jak dotąd nie zwracali uwagi na małą, przydrożną architekturę sakralną. Tego dnia dowiedzieli się dużo o zwyczajach i obrzędach już wypartych przez współczesność. W ten sposób poznali lokalną historię, o której nie przeczytają w podręcznikach.


Wyniki pracy młodzieży zaprezentowane zostaną w listopadzie podczas wystawy w Monieckim Ośrodku Kultury. Wydana zostanie też krótka publikacja oraz interaktywna mapa lokalnego dziedzictwa.
Wykonana dokumentacja przekazana zostanie do Urzędu Gminy w Mońkach, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz Biblioteki Publicznej w Mońkach.


Projekt opracowany został przez nauczycieli ZSOiZ:

koordynatorkę projektu Annę Bielińską, Teresę Mlejnek-Dylewską, Elżbietę Nowicką i Andrzeja Blaszko

 

 

 

04 września 2017

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum