Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Podsumowanie projektu "Dziedzictwo kulturowe ziemi monieckiej"

10 listopada 2017 r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyła się wystawa prac fotograficznych wykonanych przez młodzież w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe ziemi monieckiej w oczach młodzieży” realizowanego w dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, pozyskanych przez Moniecki Ośrodek Kultury.

Podczas wydarzenia dyrektor MOK – p. Dariusz Gwiazda wraz z koordynatorem projektu – p. Anną Bielińską podsumowali działania młodzieży , wręczone zostały dyplomy i podziękowania.

Burmistrz Moniek p. Zbigniew Karwowski wyraził swoje zadowolenie z zaangażowania młodzieży w działania na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i wraz z dyrektorem ZSOiZ wręczyli podziękowania nauczycielom – autorom inicjatywy lokalnej.

Koordynator projektu: Anna Bielińska

 

10 listopada 2017

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum