Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny

06 lutego 2018
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
15 grudnia 2017
14 grudnia 2017 klasa I m/w brała udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym uzależnień – m.in. dopalaczy i papierosów. Przedstawicielka Sanepidu zaprezentowała uczniom wpływ tych używek na organizm człowieka. Tematem spotkania
15 listopada 2017
15.11.2017r. uczniowie klas I LO uczestniczyli w zajęciach prewencyjno- informacyjnych prowadzonych przez pracowników KPP w Mońkach.  Pierwszym elementem spotkania był wykład nt. zjawiska handlu ludźmi prowadzony przez p. Ewę Niemotko.
23 października 2017
Handel ludźmi definiuje się jako „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób przy pomocy gróźb lub przy użyciu siły bądź też przy użyciu innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w

„Gdyby każdy miał to samo
Nikt nikomu nie byłby potrzebny” 

ks. Jan Twardowski

Pedagog szkolny mgr Elżbieta Dembowska

 

zaprasza jeżeli: 

• chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem; 

• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;

• masz problemy szkolne lub osobiste;

• masz trudności z nauką,

• potrzebujesz wsparcia w trudnych sytuacjach albo zwykłej rozmowy,

• nie wiesz jakie studia wybrać, 

• zastanawiasz się co mógłbyś robić po skończeniu szkoły.

W roku szkolnym 2017/18 możesz skontaktować się z pedagogiem:

- osobiście:

• w Liceum Ogólnokształcącym, pokój nr 30  (poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.00)

• w Technikum, pokój nr 5

(wtorek, czwartek 8.00-14.00)

 

- telefonicznie 

• LO- 85 716 27 38

• Technikum 85 716 27 05

- mailowo: pedagog@zsmonki.pl 

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum