Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt. „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach - zakup i dostawa sprzętu do nauczania w zawodach rolnik, mechanik operator pojazdów oraz technik żywienia i usług gastronomicznych” zmienia termin składania oraz termin otwarcia ofert:

- dotychczasowy termin składania ofert: 6 luty 2019 r. godzina 10.00,

  nowy termin składania ofert: 11 luty 2019 r. godzina 10.00;

- dotychczasowy termin otwarcia ofert: 6 luty 2019 r. godzina 10.15,

  nowy termin otwarcia  ofert:   11 luty 2019 r godzina 10.15.

 

LINK DO OGŁOSZENIA w BIP >>>> 

http://zsmonki.biposwiata.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/210228/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia__kompleksowy_program_rozwoju_tec

 

29 stycznia 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum