Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Aktualna oferta szkoły

Technikum

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik rolnik 

Technik hotelarstwa

Technik handlowiec 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum w Mońkach

13 grudnia 2018
12 grudnia 2018 w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały dwie uczennice z ZSOiZ
11 grudnia 2018
W najbliższy piątek zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami. Informacje szczegółowe znajdują się poniżej.  wywiadówka w Liceum Ogólnokształcącym- kliknij tutaj >>>> wywiadówka w Szkołach Zawodowych- kliknij tutaj>>>>
10 grudnia 2018
Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wsparcie akcji charytatywnych, zorganizowanych w grudniu, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.  Dzięki Waszej dobroci wsparliśmy „Szlachetną Paczkę”, pomogliśmy osobie chorej,

obsługa hotelarska

koło wolontariatu

Technik transportu kolejowego 

Technikum

biblioteka

Centrum Kształcenia Praktycznego

doradztwo zawodowe

pedagog szkolny

szkolna firma cateringowa

zawody w jakich kształcimy:

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum