Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

AKTUALNA OFERTA SZKOŁY

Aktualna oferta szkoły

Liceum Ogólnokształcące

im. C.K. Norwida

w Mońkach

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Internat

Kursy

(Centruk Kształcenia

Praktycznego)

Pedagog/

Doradztwo zawodowe

Biblioteka

Wynajem

Branżowa Szkoła I stopnia 

Szkoła Zawodowa

Branżowa Szkoła

I Stopnia

w Mońkach

Technikum

w Mońkach

Internat  ZSOiZ

w Mońkach

Szkoła Specjalna

Przysposabiająca do Pracy

 

Wynajem pomieszczeń

 

 

Siłownia

 

 

Szkoły dla Dorosłych

 

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum