Historia szkoły

Klasa politechniczna

Klasa humanistyczno-medialna

Klasa biologiczno-chemiczna

Patron szkoły

Co słychać w naszym LO?

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. C.K. NORWIDA

klasa

humanistyczno-medialna

przedmioty rozszerzone

dlaczego warto

 

to miejsce dla osób kreatywnych, ciekawych świata, zainteresowanych literaturą piękną, dziennikarstwem, współczesnymi mediami.

Jeśli jesteś artystyczną duszą, „urodzonym  humanistą” zainteresowanym życiem kulturalnym, chcesz zgłębiać tajniki sztuki teatralnej i filmowej - odnajdziesz się w tej klasie.

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

 

język polski

język angielski

historia lub WOS lub geografia

 

edukacja medialna 

Przedmiot dodatkowy uczniowie realizują od klasy II

Edukacja medialna stawia sobie za cel wykształcenie określonych kompetencji niezbędnych wykorzystującym nowoczesne kanały komunikowania, tak aby uczniowie mogli swobodnie i bez przeszkód funkcjonować we współczesnej kulturze. Wybrane kompetencje i umiejętności, jakie rozwijamy w ramach edukacji medialnej to:

- umiejętność oceny i doboru wartościowych komunikatów oraz weryfikacji ich pochodzenia i autentyczności; 

- umiejętność tworzenia materiałów medialnych przy użyciu popularnych w danej chwili metod i narzędzi;

- współpraca w grupie przy użyciu nowoczesnych technologii komunikowania; 

- umiejętność krytycznego odbioru komunikatów medialnych, w oparciu o tworzenie medialnych treści.

spotkania poetyckie i literackie

dlaczego WARTO?

warsztaty dziennikarskie

wyjazdy do telewizji i radia

wykłady na Wydziale Kulturoznawstwa UwB

CO dalej?

czas na studia :)

Kończąc tę klasę możecie wybierać kierunki humanistyczne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia, historia,

a takżepsychologia, filologia angielska, filologia polska, filozofia, pedagogika, archeologia, bibliotekoznawstwo, polityka społeczna, nauki o rodzinie, kryminologia, europeistyka.

Liceum Ogólnokształcące

przedmiot dodatkowy

Klasa humanistyczno-medialna

Klasa informatyczna

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum