Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Aktualna oferta szkoły

Oferta liceum ogólnokształcącego

Kalendarium szkoły

 

 • 16 IX 1962r. – podjęcie decyzji o utworzeniu szkoły średniej im. "Tysiąclecia Państwa Polskiego" w Mońkach i rozpoczęcie budowy.

 • 2 IX 1964r. – uroczyste otwarcie liceum i pierwsze zajęcia.

 • 29 IV 1968r. – Liceum Ogólnokształcące im. "Dwudziestolecia Polski Ludowej" w Mońkach otrzymało sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

 • 29 IV 1980r. – nadanie szczepowi ZHP przy Liceum Ogólnokształcącym w Mońkach sztandaru oraz imienia profesora "Aleksandra Kamińskiego".

 • IV 1989r. – zdobycie wyróżnienia najlepszej pracownia dydaktycznej z fizyki w woj. białostockim.

 • rok szkolny 1991/1992 – uczniowie liceum po praz pierwszy uczestniczą w międzynarodowej imprezie Model ONZ.

 • 18 X 1991r. - pierwsza gazetka szkolna „Kossa”.

 • 22 I 1992r. – uroczyste nadanie imienia Cypriana Kamila Norwida oraz wręczenie sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu.

 • 22 X 1995r. – biskup Edward Ozorowski odwiedził Liceum Ogólnokształcące.

 • 13 X 2000r. – pierwszy plebiscyt „Cyprianki” organizowany rokrocznie w naszej szkole.

 • XI 2001r. – powstanie szkolnego koła Caritas.

 • 1 IX 2001r. – połączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Zespołem Szkół Rolniczych w Mońkach i funkcjonowanie pod wspólną nazwą jako Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

 • 17 X 2001r. – debata młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z władzami miasta i powiatu w celu rozwoju i przyszłości Moniek.

 • 6 XII 2001r. – otwarcie Centrum Multimedialnego.

 • 18 II 2002r. - po raz pierwszy wielka akcja honorowego krwiodawstwa.

 • 1 X 2004r. – Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w ogólnopolskiej akcji i otrzymuje tytuł "Szkoły z klasą" nadany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronem Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego.

 • rok szkolny 2006/2007 – uczniowie po raz pierwszy biorą udział w międzynarodowym programie Socrates Comenius. Zagranicznym partnerem jest Turcja.

 • 11 I 2009 – XII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez wolontariuszy naszej szkoły.

 • X 2009 – nauczyciel geografii p. Dariusz Hryń wraz z uczniami rozpoczynają pracę nad portalem www.wirtualnyglobus.pl

 • rok szkolny 2009/2010 – szkoła realizuje wiele projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiejrok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011 – uczniowie po raz drugi biorą udział w międzynarodowym programie Comenius. Zagranicznymi partnerami są: Turcja, Włochy i Rumunia.

 • rok szkolny 2010/2011 oraz 2011/2012 – uczniowie i nauczyciele biorą udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

Klasa politechniczna

Klasa humanistyczno-

medialna

Klasa biologiczno-chemiczna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C.K. NORWIDA W MOŃKACH

Prawda, dobro, piękno

Wiadomości

Patron szkoły

Historia szkoły

Spacer po szkole

LO w liczbach

Konkursy i olimpiady

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum