Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Kalendarium szkoły:

 

 • 16 IX 1962r. – podjęcie decyzji o utworzeniu szkoły średniej im. "Tysiąclecia Państwa Polskiego" w Mońkach i rozpoczęcie budowy.

 • 2 IX 1964r. – uroczyste otwarcie liceum i pierwsze zajęcia.

 • 29 IV 1968r. – Liceum Ogólnokształcące im. "Dwudziestolecia Polski Ludowej" w Mońkach otrzymało sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

 • 29 IV 1980r. – nadanie szczepowi ZHP przy Liceum Ogólnokształcącym w Mońkach sztandaru oraz imienia profesora "Aleksandra Kamińskiego".

 • IV 1989r. – zdobycie wyróżnienia najlepszej pracownia dydaktycznej z fizyki w woj. białostockim.

 • rok szkolny 1991/1992 – uczniowie liceum po praz pierwszy uczestniczą w międzynarodowej imprezie Model ONZ.

 • 18 X 1991r. - pierwsza gazetka szkolna „Kossa”.

 • 22 I 1992r. – uroczyste nadanie imienia Cypriana Kamila Norwida oraz wręczenie sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu.

 • 22 X 1995r. – biskup Edward Ozorowski odwiedził Liceum Ogólnokształcące.

 • 13 X 2000r. – pierwszy plebiscyt „Cyprianki” organizowany rokrocznie w naszej szkole.

 • XI 2001r. – powstanie szkolnego koła Caritas.

 • 1 IX 2001r. – połączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Zespołem Szkół Rolniczych w Mońkach i funkcjonowanie pod wspólną nazwą jako Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

 • 17 X 2001r. – debata młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z władzami miasta i powiatu w celu rozwoju i przyszłości Moniek.

 • 6 XII 2001r. – otwarcie Centrum Multimedialnego.

 • 18 II 2002r. - po raz pierwszy wielka akcja honorowego krwiodawstwa.

 • 2003 r.- uczniowie po raz pierwszy biorq udział w obradach Polskiego Modelu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gorzowie Wielkopolskim

 • 1 X 2004r. – Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w ogólnopolskiej akcji i otrzymuje tytuł "Szkoły z klasą" nadany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronem Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego.

 • rok szkolny 2006/2007 – uczniowie po raz pierwszy biorą udział w międzynarodowym programie Socrates Comenius. Zagranicznym partnerem jest Turcja.

 • 2006r.- uczniowie uczestniczą po raz pierwszy w Terenowym Rajdzie Tatrzańskim

 • 11 I 2009 – XII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez wolontariuszy naszej szkoły.

 • X 2009 – rozpoczyna się praca nad portalem www.wirtualnyglobus.pl

 • 2009r.- rozpoczyna się projekt Akademia Maturalna 

 • rok szkolny 2009/2010 – szkoła realizuje wiele projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 • uczniowie i nauczyciele po raz trzeci biorą udział w międzynarodowym projekcie Comenius. Partnerami naszymi są: Holandia, Włochy, Turcja.

 • 2012 r.- trwa projekt "Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery MAPKA" we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

 • 2012r.- rusza program zintegrowanego nauczania i szkolenia w piłce siatkowej. Wszystko w oparciu o Siatkarskie Ośrodki Szkolne. 

 • Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

 • grudzień 2014 r.- Maraton Pisania Listów

 • Eko-Kluby Przedsiębiorczości

 • 2015 r. - pierwszy spektakl Koła Teatralnego w języku angielskim

 • marzec 2017- nasza szkoła zajmuje 7 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności 

 • wrzesień 2017 r.- gościmy uczniów i nauczycieli z Litwy w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

 • wrzesień 2018-zakończenie projektu polsko-niemieckiego "Kriegsende-1918-koniec wojny", której rezultatem było stworzenie historycznej wystawy w 100-lecie zakończenia I wojny światowej

 • październik 2017- po raz pierwszy odbywa się w naszej szkole konferencja "Edu-innowacje"

 • rok szkolny 2017/2018 r.- nauczyciele uczestniczą w projekcie "Mobilność edukacyjna kadry jako sposób na podniesienie jakości nauczania".

 • rok szkolny 2018/2019- wrzesień 2018- realizacja projektu "Let's bloom forever..." na Litwie w ramach   Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 

 • listopad 2018- gościmy uczniów i nauczycieli z Brześcia na Białorusi w ramach projektu "Razem dla Edukacji" zorganizowanego przez Wspólnotę Polską i sfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • grudzień 2018- rozpoczyna się realizacja projektu Erasmus + " Jeden świat, jeden organizm..." w sektorze EDUKACJA SZKOLNA  w ramach Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne. Partnerami naszymi są: Holandia, Włochy, Portugalia

 • luty 2019- uczniowie rozpoczynają cykl zajęć w Regionalnym Centrum Leczenia Bólu

 • maj 2019- gościmy uczniów i nauczycieli z Holandii, Włoch i Portugalii, którzy biorą udział w zajęciach teoretycznych oraz warsztatach terenowych w w Ojcowskim, Pienińskim oraz Tatrzańskim Parku Narodowym.

 • wrzesień 2019- uczniowie realizujący geografię na poziomie rozszerzonym po raz kolejny biorą udział w w warsztatach kartograficznych oraz terenowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym

 • nasi uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z programowania i druku 3D,  inteligentnego domu oraz kreatywności

 • październik 2019- grupa młodzieży i nauczycieli bierze udział w realizacji projektu Erasmus+ we Włoszech (Palermo)

 • październik 2019-  z rąk Ministra Edukacji Narodowej otrzymujemy  Certyfikat o udziale w międzynarodowym projekcie wymiany szkół partnerskich, realizowanym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

 • listopad 2019-  uczennice liceum o profilu biologiczno-chemicznym biorą udział w ogólnopolskich warsztatach chemicznych organizowanych w ramach projektu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Grupy Adamed

 • listopad 2019- ruszają rozgrywki w I Lidze Siatkówki chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego oraz Klubowe rozgrywki KADETA w sezonie 2019/2020

 • grudzień 2019- rozpoczyna się cykl spotkań z absolwentami naszej szkoły 

 • luty 2019- grupa młodzieży i opiekunów z LO przebywała w Holandii w ramach projektu Erasmus+ "Jeden świat, jeden organizm...".

 • maj 2019- przystępujemy do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 • uczniowie naszej szkoły biorą udział w unikalnym na skale kraju konkursie "Niesamowita Maszyna" organizowanym przez Politechnikę Białostocką i dochodzą do finału

Profil politechniczny

Profil humanistyczno-

medialny

Profil biologiczno-chemiczny

Profil informatyczny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C.K. NORWIDA W MOŃKACH

Prawda, dobro, piękno

Wiadomości

Patron szkoły

Liceum Ogólnokształcące

Historia szkoły 

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum