Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Technik transportu kolejowego

 

 

dlaczego warto wybrać ten kierunek 
w naszej szkole?

 

 

GWARANTUJEMY:

  • zatrudnienie w firmach branży kolejowej (wysokie zapotrzebowanie kadrowe)

  • atrakcyjny system stypendialny

  • zajęcia praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach u pracodawców - na terenie Zakładu Linii Kolejowej

  • prowadzenie zajęć przez specjalistów - praktyków

 

 

Co możesz studiować po tym profilu?

logistyka, transport - specjalności: eksploatacja transportu kolejowego, zarządzanie w transporcie kolejowym, organizacja transportu specjalnego, technika i organizacja transportu kolejowego.

 

A jeśli nie zamierzasz studiować ?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego może podjąć zatrudnienie u przewoźników kolejowych bądź zarządców infrastrukturą na stanowiskach: nastawniczy, maszynista pojazdów trakcyjnych, rewident taboru kolejowego, manewrowy, ustawiacz.

Technikum

Technik transportu kolejowego

Program stypendialny dla najlepszych uczniów!

Próg przyznawania stypendium:

-średnia ogólna – 3,8

-średnia z przedmiotów kolejowych- 3,5

 

Brak oceny niedostatecznej (1) lub
dopuszczającej (2) z przedmiotów
zawodowych

Wysokość stypendium
a. Klasa II – 250 zł miesięcznie
b. Klasa III – 350 zł miesięcznie
c. Klasa IV – 450 zł miesięcznie

bonus 500 zł ! 

Jednorazowa wypłata
na koniec roku szkolnego przy
średniej z przedmiotów zawodowych 4,0

a dodatkowo...

99 % zniżki

na przejazdy kolejowe

dla uczniów, którzy otrzymują stypendia

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum