Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie  

ŚWIADECTWA I DYPLOMY potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane będą 31 SIERPNIA 2020r. godz.12:00 – 15:00 w sekretariacie LO.

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:

  1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, przyłbicą).
  2. Na rozdanie świadectw może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych.
  3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
  4. Czekając na wejście do sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
  5. Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.


Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty).

Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa. Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i dowodu osobistego.
 

Przypominamy także,

o terminach składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021

FORMUŁA 2012 – do 11 września 2020 r.

FORMUŁA 2017 – do 15 września 2020 r.

 

29 sierpnia 2020

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum