Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

NASZE SUKCESY

Nasze sukcesy

22 października 2017
Uczennica klasy II technikum hotelarskiego w ZSOiZ w Mońkach. Jej pasją jest taniec- od siedmiu lat tańczy breakdance w monieckiej grupie CZOCHER KAKATA. Razem z grupą bierze udział w zawodach...
27 września 2017
Uczennica klasy 3 Technikum w zawodzie technik handlowiec. Stypendystka prezesa rady ministrów w roku szkolnym 2017/2018. Interesuje się fotografią, a w wolnych chwilach czyta książki, słucha muzyki i spotyka się...
27 września 2017
Uczennica 3 klasy o profilu politechnicznym w Liceum Ogólnokształcącego. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, laureatka Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, laureatka wojewódzkiego konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”. Razem z siedmioosobową drużyną...
25 września 2017
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego, klasy o profilu humanistyczno-prawnym. Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym - otrzymała Nagrodę Wojewody Podlaskiego, stypendium pieniężne oraz indeks na wybrany przez siebie kierunek studiów na...

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki