Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Nasi wolontariusze się szkolą 

19 marca 2019r. wolontariusze LO uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez p. Annę Ruszewską z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia: edukacja w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej, wolontariat w organizacji, w podmiotach ekonomii społecznej, Karta Etyczna Wolontariusza, prawne aspekty wolontariatu, diagnoza potrzeb środowiska lokalnego. Młodzież omawiała swoje doświadczenia i wymieniała się pomysłami na kolejne działania na rzecz innych.

20 marca 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum