Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Nasi wolontariusze się szkolą 

19 marca 2019r. wolontariusze LO uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez p. Annę Ruszewską z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia: edukacja w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej, wolontariat w organizacji, w podmiotach ekonomii społecznej, Karta Etyczna Wolontariusza, prawne aspekty wolontariatu, diagnoza potrzeb środowiska lokalnego. Młodzież omawiała swoje doświadczenia i wymieniała się pomysłami na kolejne działania na rzecz innych.

20 marca 2019

aktualności