Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Nabór do LO dla dorosłych i kursy zawodowe

Informujemy, że od 1 września 2019 roku w ZSOiZ w Mońkach planowane jest rozpoczęcie następujących zajęć w systemie zaocznym:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

•    Podbudowa: ośmioletnia szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa
•    nauka
trwa trzy lata – sześć semestrów (dla absolwentów ZSZ  rozpoczyna się od klasy drugiej, czyli III semestru)
•    Po ukończeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego, można kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na studiach wyższych

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE :

•    Rolnik- kwalifikacja ROL.04.
•    Technik rolnik- kwalifikacja ROL.10.
•    Sprzedawca- kwalifikacja HAN.01.
•    Kucharz- kwalifikacja HGT.02. 
•    Technik agrobiznesu- kwalifikacja ROL.05. 

 

Termin składania podań - od 13.05.2019r. do 19.07.2019r. 

Ostateczne ogłoszenie wynikow naboru- 19.08.2019r. 

Więcej informacji w sekretariacie. ZAPRASZAMY

21 czerwca 2019

aktualności