Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Projekty szkolne

Mońki na stażach

MOŃKI

na stażach  

„Mońki na stażach” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0152/17, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 54 (22K/32M) uczennic/uczniów i 4(2K, 2M) nauczycielek/ nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach biorących udział w stażach u pracodawców w okresie do 11.2020r. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone ponadprogramowe staże w lokalnych firmach na rzecz uczniów/uczennic i nauczycielek/ nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Rezultaty projektu: Podniesienie kompetencji, wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 30.11.2020 rok

dokumenty do pobrania

1

2

PROJEKT DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

w ZSOiZ w MOŃKACH

4

3

5

6

o projekcie

25 lipca 2019
Od 1 do 26 lipca trwają staże zawodowe w białostockich przedsiębiorstwach w ramach projektu „Mońki na stażach”. Uczestniczy w nich 27 uczniów klas technikum. Zdobywają doświadczenie zawodowe w: Hotelu Silver,
09 maja 2019
Zostało tylko kilka wolnych miejsc dla uczniów Technikum, którzy w ramach przojektu „Mońki na stażach” będą mogli odbyć atrakcyjne, płatne staże zawodowe.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o