Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Mobilność edukacyjna kadry

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w naszej szkole realizowany jest pod nazwą „Mobilność edukacyjna kadry jako sposób na podniesienie jakości nauczania”. Kwota dofinansowania: 110.883,76 PLN

W projekcie bierze udział 12 nauczycieli, którzy wyjeżdżali na szkolenia zagraniczne doskonalące zawodowo do Wielkiej Brytanii („Nauczanie przedmiotów przyrodniczych”, „Robotyka w szkołach”, „Używanie technologii w nauczaniu j. angielskiego”, „Język angielski zawodowy”, „Kurs dla nauczycieli sztuki dramatycznej z Europy”) Islandii („Islandia – krajobrazy i legendy”), na Rodos („Kreatywne uczenie się oraz nauczanie z wykorzystaniem technologii oraz środowiska kulturowego”), Cypr („Uczenie matematyki poprzez nowe technologie”), Maltę („Narzędzia ICT dla nauczycieli pracujących metodą CLIL”), do Irlandii („Życie, język i literatura”), Łotwy („Idea włączenia w kontekście europejskim”) i Belgii („Programowanie w szkołach w XXI wieku”).

 

Informacje z wyjazdów szkoleniowych można przeczytać w GALERII >>>>

 

14 grudnia 2018

aktualności