Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

MATURA

Matura

Harmonogram egzaminu maturalnego  w terminie głównym- maj 2018r.

Które egzaminy są obowiązkowe?

  • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości.

  • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

  • Musisz przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 

Z ilu przedmiotów możesz zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym?

Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

 

Maturalne deklaracje, czyli do kiedy trzeba podjąć decyzję?

Pierwsza przymiarka do egzaminów maturalnych czeka Cię już w pierwszym miesiącu nauki w III klasie.

  • Do 30 września 2017r. musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Dyrekcja szkoły wyda Ci jej kopię. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

  • Do 7 lutego 2018r. należy bowiem złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.

 

Kto jest zwolniony z egzaminu? Na jakiej podstawie?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

 

Matura 2018. To trzeba wiedzieć!

                                               

                                                CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO

 

           4 maja (piątek)

9.00- język polski - pp

14.00- język polski- pr

           7 maja (poniedziałek)

9.00- matematyka - pp

14.00- język łaciński i kultura antyczna- pp, pr

           8 maja (wtorek)

9.00- język angielski - pp

14.00- język angielski- pr

           9 maja (środa)

9.00- matematyka - pr

14.00- filozofia- pp, pr

           10 maja (czwartek)

9.00- biologia pp, pr

14.00- historia sztuki- pp, pr

          11 maja (piatek)

9.00- wiedza o społeczeństwie - pp, pr

14.00- informatyka - pp,pr

          14 maja (poniedziałek)

9.00- fizyka i astronomia- pp,pr

14.00- geografia- pp.pr 

       

 

 

 

 

          

          15 maja (wtorek)

9.00- język niemiecki- pp

14.00-  jezyk niemiecki- pr

          16 maja (środa) 

9.00- chemia - pp, pr

14.00- historia- pp, pr

          17 maja (czwartek)

9.00- język rosyjski- pp

14.00- język rosyjski- pr

          18 maja (piątek)

9.00- język francuski- pp

14.00- język francuski- pr

          21 maja (poniedziałek)

9.00-język hiszpański- pp,

14.00- język hiszpański -pr

          22 maja (wtorek)

9.00- język włoski- pp

14.00- język włoski -pr

          23 maja (środa) 

9.00 - języki mniejszości narodowych

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum