Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Konkurs na napisanie kolejnej zwrotki kolędy "Bóg się rodzi"

Kolejna zwrotka kolędy musi być całkowicie nowa twórczością autorską i nawiązywać do motywów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, do symboliki i obrzędowości chrześcijańskiej oraz idei miłości, pokoju, dobra. Powinna bazować na rytmie i konstrukcji zdań, których użyto przy tworzeniu oryginału kolędy "Bóg się rodzi". Tekst kolędy należy nadesłać do 23 grudnia 2017r.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje u polonistów.

 

01 grudnia 2017

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum