Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Konkurs fotograficzny "Środowisko w obiektywie"

Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje, iż realizuje projekt pod tytułem ,,Eko – Powiat Moniecki – edycja VI”. Przedsięwzięcie jest dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Celem projektu jest rozwój u uczestników świadomości ekologicznej oraz podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska, a także pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie m.in konkursu konkursu fotograficznego „Środowisko w obiektywie” skierowanego do uczniów i uczennic klas IV – VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu monieckiego. Zakres tematyczny konkursów obejmuje florę, faunę oraz krajobraz powiatu monieckiego.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z dopiskiem „Konkurs Plastyczny - „Środowisko wśród nas” lub „Konkurs fotograficzny - „Środowisko w obiektywie” w terminie do 16.11.2020 r. na adres Organizatora: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a,

19-100 Mońki.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz podanie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. Nagrody zostaną ufundowane w każdej grupie tematycznej za pierwsze trzy miejsca.

 

Koordynator konkursu w szkole: p. Alina Brozio

29 października 2020

aktualności