Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Konkurs fotograficzny

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w kolejnej, ósmej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Geografia- proces, forma, obiekt", odbywającego się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:

a. procesy i formy naturalne 

b. obiekty antropogeniczne 

 

Każdy z uczestników może zgłosić 5 fotografii.  

Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowym Dniu Geografa na wiosnę 2020 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza.

http://www.geo.uni.lodz.pl/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt-edycja-2019-2020

Zapraszamy do udziału:

Agnieszka Jakowuk

Dariusz Hryń

 

30 października 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum