Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

konkurs „Chciałbym być Policjantem, ponieważ…

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach ogłasza konkurs na na esej na temat "Chciałbym być policjantem, ponieważ...". Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu monieckiego w wieku 16-19 lat. 

Uczestnicy przygotowują samodzielne prace pisemne (esej) inspirowane własnymi obserwacjami i dostępnymi informacjami – na temat wskazany w tytule. Przyjmowane będą prace formatu A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 i zastosowaniu odstępów między wierszami 1,5. Objętość pracy – minimum 2 strony.

REGULAMIN KONKURSU>>>>>

 

 

24 lutego 2018

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum