Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Internat

Młodzieżowa Rada Internatu

ZARZĄD  MRI w roku szkolnym 2018/19

przewodnicząca

zastępca

sekretarz

skarbnik

Oliwia

Ewa

Bartłomiej

Łukasz

Hej!

W tym roku szkolnym „rządzimy” my tj. Ewa , Bartek, Oliwia i Łukasz. Spotykamy się aby zaplanować na nadchodzący miesiąc bieżące życie w internacie, zainicjować imprezę czy uroczystość, porozmawiać czego potrzebujemy do wygodniejszego mieszkania w internacie, przedstawić uwagi i prośby dotyczące żywienia. Uzdolnieni kulinarnie uświetniają nasze ważniejsze uroczystości przygotowując słodkie wypieki. Zgłaszamy też sprawy sporne czy problemowe na posiedzeniach samorządu, omawiamy możliwości ich rozwiązania i pracujemy nad tym podczas zajęć

w grupach z wychowawcą.

sekcje i pracownie

Nasze działania :

  • Debata Przedwyborcza
  • Wybory do samorządu    
  • Maraton Pisania Listów
  • Przygotowania do świąt
  • Wigilia internacka z Mikołajem
  • Bieżąca ocena żywienia
  • Opracowywanie Miesięcznych Kalendarzy Wydarzeń w Internacie
  • Włączenie się w przygotowania Miejskiego Orszaku Trzech Króli
  • Przeprowadzenie Ankiety dotyczącej upodobań żywieniowych wychowanków internatu
  • Udział w Konferencji dla przedstawicieli samorządów internatów w Białymstoku

sekcja higieniczno-porządkowa


 

Paulina  

sekcja nauki

 


 

sekcja kultury

i rozrywki


 

Magda

Patrycja

sekcja rekreacyjno- sportowa


 

pracownia

komputerowa


 

Patryk

Dominik

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum