Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach-zakup i dostawa sprzętu do nauczania w zawodach rolnik, mechanik operatot pojazdów oraz technik żywienia i usług gastronomicznych”

 

Treść całej informacji do pobrania tutaj >>>>

11 lutego 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum