Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach-zakup i dostawa sprzętu do nauczania w zawodach rolnik, mechanik operator pojazdów oraz technik żywienia i usług gastronomicznych”

 

06 marca 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum