Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Handel ludźmi to nie mit

Handel ludźmi definiuje się jako „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób przy pomocy gróźb lub przy użyciu siły bądź też przy użyciu innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd w celu wykorzystania” 

 

Ofiary handlu ludźmi wykorzystywane są w różnych sektorach życia na wiele sposobów. W 2011 roku ujawniono, że 53 % osób stało się przedmiotem wykorzystania seksualnego, a 40% wykorzystano do pracy przymusowej w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, produkcji tekstylnej prowadzonej w nieludzkich warunkach, gastronomii i w restauracjach, usługach rozrywkowych oraz służbie domowej. Ujawniono również inne formy wykorzystywania, takie jak wymuszanie małżeństwa, usuwanie organów, nielegalna adopcja oraz wykorzystywanie dzieci do żebractwa i jako żołnierzy.


Ostatnie lata wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Wejście Polski do strefy Schengen, a tym samym możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowało, że Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Identyfikowane w ostatnim czasie w Polsce cudzoziemskie ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, np. Ukrainy i Białorusi, Europy Południowej np. Bułgarii i Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii i Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami.

Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934,

można zapobiec ludzkim tragediom. Taka wiadomość lub telefon może uratować komuś życie. Nie bądźmy obojętni.
 

źródło: www.policja.pl

 

23 października 2017

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum