Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

GRONO PEDAGOGICZNE w ZSOiZ w MOŃKACH

Grono pedagogiczne

j. polski

mgr Wiesława Magnuszewska 

mgr Katarzyna Nazaruk 

mgr Marta Wiercioch

 

j. angielski

mgr Małgorzata Sawoń-Masłowska 

mgr Renata Szorc 

mgr Barbara Zabłudowska 

mgr Katarzyna Mońko 

 

j. francuski

mgr Joanna Wasilewska

 

j. niemiecki

mgr Ewa Matus

mgr Alicja Jurkun

 

j. rosyjski

mgr Halina Kozłowska

 

matematyka

mgr Anna Sienkiewicz

mgr Agata Szpyruk 

mgr Marta Reut

 

fizyka

mgr Mirosław Brozio

 

historia

mgr Anna Bielińska

mgr Maria Szorc

 

wos

mgr Anna Bielińska

mgr Maria Szorc

 

biologia

mgr Krystyna Kryńska

mgr Alina Brozio

mgr Aneta Koprowska

mgr Urszula Kossakowska

 

chemia

mgr inż. Mirosława Dąbrowska

mgr Dorota Andraka

 

geografia

mgr Dariusz Hryń

mgr inż. Agnieszka Jakowuk

 

informatyka

mgr Jolanta Kozłowska

mgr Jacek Dojnikowski

 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Krzysztof Falkowski

mgr Anna Bielińska

 

wf

mgr Marzena Stypułkowska

mgr Wiesław Konopka

mgr Marta Moniuszko

mgr Krzysztof Harasiuk

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Harasiuk

mgra Marta Moniuszko

 

wiedza o kulturze

mgr Justyna Anna Skutnik

 

religia

ks. mgr Artur Jurczak

mgr Adam Jabłoński

 

biblioteka

mgr Dorota Szydłowska

 

pedagog

mgr Kamila Czerepko

 

Liceum Ogólnokształcące

Internat

ZSOiZ w Monkach

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła Specjalna

Przysposabiająca do Pracy

Dyrektor

mgr Krzysztof Falkowski

 

 

j. polski

mgr Justna Skutnik 

mgr Marta Wiercioch

mgr Katarzyna Nazaruk 

 

j. angielski

mgr Elżbieta Nowicka 

mgr Paweł Zasłona

mgr Karolina Karny

mgr Katarzyna Mońko

 

j. francuski

mgr Joanna Wasilewska

 

j. niemiecki

mgr Ewa Matus

mgr Alicja Jurkun

 

j. rosyjski

mgr Halina Kozłowska

 

matematyka

mgr Agnieszka Sadowska

mgr Marta Reut 

 

fizyka

mgr Mirosław Brozio

 

historia /wos

mgr Anna Bielińska

mgr Andrzej Blaszko

 

biologia

mgr Alina Brozio

mgr Krystyna Kryńska

mgr Aneta Koprowska

mgr Urszula Kossakowska

 

chemia

mgr inż. Mirosława Dąbrowska

mgr Dorota Andraka

 

geografia

mgr inż. Agnieszka Jakowuk

 

informatyka

mgr Mirosław Brozio

mgr Jolanta Kozłowska

 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Krzysztof Falkowski

mgr Anna Bielińska

 

wf

mgr Paweł Mońko

mgr Cezary Żak 

mgr Zbigniew Kuczyński 

mgr Krzysztof Harasiuk 

mgr Marta Moniuszko

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Harasiuk

 

wiedza o kulturze

mgr Justyna Anna Skutnik

 

religia

mgr Adam Jabłoński

mgr Marek Zajkowski

ks. Jacek Ingielewicz

 

biblioteka

mgr Andrzej Blaszko

mgr Mirosława Dąbrowska

 

pedagog

mgr Elżbieta Dembowska

mgr Kamila Czerepko

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża rolnicza:

mgr inż. Katarzyna Rożko 

mgr inż. Jolanta Randzio

mgr inż. Monika Kacprowska

mgr Zbigniew Kapica

mgr inż. Jan Niemotko

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża mechaniczna:

mgr inż. Adam Baworski

mgr inż. Stanisław Kudzinowski

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża gastronomiczna:

mgr inż. Bogumiła Wysocka

mgr inż. Agnieszka Wilamowska

mgr Jolanta Kozłowska

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża hotelarska, turystyczna i handlowa:

mgr Teresa Mlejnek- Dylewska

mgr inż. Agnieszka Jakowuk

mgr Joanna Kotuk

mgr inż. Jolanta Randzio

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża kolejowa:

mgr Dariusz Fadrowski

mgr inż. Piotr Jan Osa

 

mgr Iwona Tekień

mgr Marzena Stypułkowska

Agnieszka Grygo

 

mgr Dorota Filewicz

mgr Agnieszka Kuczyńska

mgr Jolanta Łopuch

mgr Anna Małgorzata Sienkiewicz

mgr Zbigniew Kuczyński

LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

INTERNAT ZSOiZ w MOŃKACH

wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego

 mgr Dariusz Hryń

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

mgr Elżbieta Marta Dembowska

kierownik kształcenia praktycznego

mgr inż. Katarzyna Rożko

kierownik Internatu 

mgr Dorota Filewicz

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum