Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

GRONO PEDAGOGICZNE w ZSOiZ w MOŃKACH

Grono pedagogiczne

j. polski

mgr Wiesława Magnuszewska (wychowawca kl. Ib)

mgr Katarzyna Nazaruk (wychowawca kl. IIa)

mgr Marta Wiercioch

 

j. angielski

mgr Małgorzata Sawoń-Masłowska (wychowawca kl. Ic)

mgr Renata Szorc (wychowawca klasy IIb)

mgr Barbara Zabłudowska (wychowawca kl. IIIa)

mgr Katarzyna Mońko (wychowawca kl. Ia)

 

 

j. francuski

mgr Monika Tyszkiewicz

mgr Joanna Wasilewska

 

j. niemiecki

mgr Ewa Matus

mgr Alicja Jurkun

 

j. rosyjski

mgr Halina Kozłowska

 

matematyka

mgr Anna Sienkiewicz

mgr Agata Szpyruk (wychowawca kl. IIIc)

mgr Marta Reut

 

fizyka

mgr Mirosław Brozio

mgr Wojciech Kwietowicz

 

historia

mgr Anna Bielińska

mgr Maria Szorc (wychowawca kl. IIIb)

wos

mgr Anna Bielińska

mgr Maria Szorc

 

biologia

mgr Krystyna Kryńska

mgr Alina Brozio

 

chemia

mgr inż. Mirosława Dąbrowska (wychowawca klasy IIc)

 

geografia

mgr Dariusz Hryń

mgr inż. Agnieszka Jakowuk

 

informatyka

mgr Mirosław Brozio

mgr Jolanta Kozłowska

 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Krzysztof Falkowski

mgr Anna Bielińska

 

wf

mgr Marzena Stypułkowska

mgr Wiesław Konopka

mgr Marta Moniuszko

mgr Krzysztof Harasiuk

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Harasiuk

 

wiedza o kulturze

mgr Justyna Anna Skutnik

 

religia

ks. mgr Artur Jurczak

ks. mgr Paweł Sauć

 

biblioteka

mgr Dorota Szydłowska

 

pedagog

mgr Elżbieta Dembowska

 

Liceum Ogólnokształcące

Internat

ZSOiZ w Monkach

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła Specjalna

Przysposabiająca do Pracy

Dyrektor

mgr Krzysztof Falkowski

 

 

j. polski

mgr Justna Skutnik (wychowawca kl. III Tr/Ti)

mgr Marta Wiercioch (wychowawca kl. III Tżg/Th)

mgr Ryszard Bajko

 

j. angielski

mgr Elżbieta Nowicka (wychowawca kl. II Tr/Thot)

mgr Paweł Zasłona

mgr Karolina Karny

mgr Katarzyna Mońko

 

j. francuski

mgr Monika Tyszkiewicz

mgr Joanna Wasilewska

 

j. niemiecki

mgr Ewa Matus

mgr Alicja Jurkun

 

j. rosyjski

mgr Halina Kozłowska

 

matematyka

mgr Anna Małgorzata Sienkiewicz

mgr Marta Reut (wychowawca klasy I Tr/Tżg)

 

fizyka

mgr Mirosław Brozio

 

historia /wos

mgr Anna Bielińska

mgr Andrzej Blaszko

 

biologia

mgr Alina Brozio (wychowawca kl. II tżg)

 

chemia

mgr inż. Mirosława Dąbrowska

 

geografia

mgr inż. Agnieszka Jakowuk

 

informatyka

mgr Mirosław Brozio

mgr Jolanta Kozłowska

 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Krzysztof Falkowski

mgr Anna Bielińska

 

wf

mgr Paweł Mońko

mgr Cezary Żak (wychowawca kl. I mop/w)

mgr Zbigniew Kuczyński (wychowawca kl. III mop)

mgr Krzysztof Harasiuk (wychowawca kl. II m/w/r)

mgr Marta Moniuszko

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Harasiuk

 

wiedza o kulturze

mgr Justyna Anna Skutnik

 

religia

mgr Adam Jabłoński

mgr Marek Zajkowski

 

biblioteka

mgr Ryszard Bajko

mgr Andrzej Blaszko

 

pedagog

mgr Elżbieta Dembowska

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża rolnicza:

mgr inż. Katarzyna Rożko (wychowawca kl. III r)

mgr inż. Jolanta Randzio

mgr inż. Monika Kacprowska

mgr Zbigniew Kapica

mgr inż. Jan Niemotko

mgr Waldemar Guzel

mgr Leszek Konopka

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża mechaniczna:

mgr inż. Adam Baworski

mgr inż. Piotr Cybulko

mgr inż. Stanisław Kudzinowski

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża gastronomiczna:

mgr inż. Bogumiła Wysocka

mgr inż. Wiesława Włodkowska

mgr inż. Agnieszka Wilamowska

mgr Jolanta Kozłowska

mgr Maciej Waśniewski

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża hotelarska, turystyczna i handlowa:

mgr Teresa Mlejnek- Dylewska

mgr inż. Agnieszka Jakowuk

mgr Joanna Kotuk

mgr inż. Jolanta Randzio

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża kolejowa:

mgr Dariusz Fadrowski

mgr Piotr Jan Osa

 

mgr Joanna Kulikowska

mgr Kamila Czerepko

mgr Marzena Stypułkowska

Agnieszka Grygo

 

mgr Dorota Filewicz

mgr Agnieszka Kuczyńska

mgr Jolanta Łopuch

mgr Cezary Żak

mgr Zbigniew Kuczyński

LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

INTERNAT ZSOiZ w MOŃKACH

wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego

 mgr Dariusz Hryń

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

mgr inż. Adam Baworski

kierownik kształcenia praktycznego

mgr Joanna Kotuk

kierownik Internatu 

mgr Dorota Filewicz

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum