Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2020/2021

EGZAMINY ZAWODOWE odbędą się w dniach 11- 12.01.2021 r.

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami oraz harmonogramami

  1. Egzamin w części pisemnej i praktycznej zdawany jest w budynku szkół zawodowych ZSOiZ ul. Szkolna 22.                                                                                                              HARMONOGRAM EGZAMINÓW >>>

  2. Egzamin będzie przebiegał według procedur i obostrzeń sanitarnych, które obowiązują w czasie pandemii. Wytyczne epidemiczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zostały umieszczone TUTAJ >>>, proszę zapoznać się treściami dotyczącymi zachowania zdających przed i podczas egzaminu.
  3. Należy przyjść ok. pół godziny przed egzaminem.
  4. Wykaz dopuszczalnych przyborów podczas egzaminów ( zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 r. ):
  • część pisemna (wszystkie kwalifikacje): każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty,
  • część praktyczna: wykaz przyborów znajduje się TUTAJ >>>

 

29 grudnia 2020

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum