Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

EGZAMIN MATURALNY w SESJI POPRAWKOWEJ

Przypominamy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej w części pisemnej odbędzie się 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w budynku LO,              ul. Tysiąclecia 15.

  • język polski i matematyka w sali gimnastycznej
  • język angielski w pracowni nr 21

W egzaminie mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe.

 

Zdających proszę o przybycie do szkoły 30 minut wcześniej. Proszę mieć ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem oraz na egzaminie z matematyki dopuszczone przybory tj. linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty.

W trosce o zdrowie własne, kolegów i nauczycieli proszę stosować się do wytycznych zawartych w ulotce.

 

06 września 2020

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum