Copyright ZSOiZ w Mońkach

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z tłumaczeniem na język migowy TUTAJ >>>>>

Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Drodzy rodzice i uczniowie

Stan epidemii i konieczność izolacji mogą wpływać na częstsze pojawianie się sytuacji konfliktowych, stresowych w rodzinach. Instytucje zajmujące się pomocą osobom krzywdzonym, doświadczającym przemocy apelują o szczególne zwrócenie uwagi na takie zdarzenia. Monitorowanie i pomoc w takich sytuacjach jest obecnie bardzo trudna. Przemoc domowa obejmuje poszczególne sfery wspólnego życia, ma różne nasilenie. Przemoc zabiera moc. Trzeba z całych sił bronić się przed tym doświadczeniem. Rodzaje przemocy, której mogą być poddani członkowie rodziny:

  • FIZYCZNA – naruszanie nietykalności fizycznej

  • PSYCHICZNA – naruszenie godności osobistej

  • SEKSUALNA – naruszenie intymności

  • EKONOMICZNA – naruszenie własności

  • ZANIEDBANIE – naruszenie obowiązku opieki ze strony bliskich

Formy pomocy, działania, które są możliwe w takiej sytuacji: w przypadku bycia ofiarą lub osobą posiadającą informację o stosowaniu wobec kogoś przemocy –zgłoszenie tego faktu na policję lub do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację dziecka.

Dostępne są również numery telefonów, gdzie można szukać pomocy:

  • 800 12 00 02 – Niebieska Linia Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Pedagog szkolny Kamila Czerepko

29 października 2020

aktualności